U Jelínka


Se nachází v domě "U Bílého Čápa" (s čp. 256/I) a na Betlémském náměstí s č. 11). Dům je, jak shledá návštěvník po vstupu původně gotickou stavbou, takže jen cestou do vlastní vinárny, pod klenbou surového kamene musíte zdolat 22 točitých schodů. Ovšem návštěva těchto míst, a pohled zdola vzhůru k oblouku klenby je úžasný. Navíc je vinárna U Jelínka vybavena masivními stoly a kopiemi vyřezávaných renesančních židlí, na nichž zanechal řezbář svérázný a v renesanci nevšední motiv jelínků. V této vinárně jde však o dílo vysloveně symbolické.

       Krom nevelké kapacity v pří-
zemí, čítající na dvacet míst, dole
najdete prostor pro 60 zmíněných
židlí. Pohostinství v těchto místech nemá ovšem dlouhou tradici, a tedy se nám tu nestačily nakupit ani osoby, ani historky, které by nám zdejší vinárnu intimněji přiblížily.
Z historie ovšem víme, že tu stály původně dva domy, na nichž po první, gotické fázi, zapracovala ještě renesance a baroko, a nakonec dostala budova klasicistní odění fasády v polovině 19. Století. Od první poloviny 17. Století jsou ovšem oba domy spojené.